Zberová súťaž SMS – Starý mobil sem

V mesiacoch september a október je naša škola zapojená do zberu starých mobilov. Žiaci môžu nosiť staré mobilné telefóny vyučujúcim do tried. Pred odovzdaním mobilného telefónu treba vybrať batériu, ak je to možné. Zberom starých mobilov získava školy body do projektu Recyklohry.