Exkurzia do Vydrova

Aj tento školský rok sme 9. septembra uskutočnili prírodovednú exkurziu do lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci piateho a šiesteho ročníka. V krásnom slnečnom počasí sme prešli najdlhšiu prehliadkovú trasu, na ktorej sme videli rôzne druhy drevín a lesnej techniky. Prezreli sme si symbolický lesný cintorín ,horáreň a dočasný lesný príbytok pre lesných robotníkov. Z informačných tabúľ sme sa dozvedeli o význame lesa pre človeka a pre kolobeh vody v prírode. Po absolvovaní trojhodinovej prechádzky sme sa občerstvili v bufete a nakúpili drobné suveníry. Trošku unavení ale obohatení o nové poznatky sme sa autobusom v ktorom sme si aj zaspievali, vrátili domov.