Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia!

2. septembra začína nový školský rok 2020/2021. Každý žiak na základe vypracovaného Manuálu MŠVVaŠ SR a usmernení musí mať pri vstupe do budovy školy rúško a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu. Bez podpísaného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do školy.

Tlačivo si môžete prevziať na sekretariáte školy, alebo stiahnuť tu:

Vyplnené a podpísané tlačivo odovzdá žiak v prvý deň nástupu do školy svojmu triednemu učiteľovi.

Organizačné pokyny: 

1. Otvorenie školského roka sa neuskutoční na školskom dvore.

2. Otvorenie školského roka bude prebiehať v triedach bez účasti rodičov.

3. Len so žiakom 1. ročníka môže prísť do triedy najviac jeden rodič (zákonný zástupca).

4. Príchod žiakov do školy 7:45 – 8:00, s vyhlásením a rúškom.

5. Odchod žiakov zo školy 10:00.