Príroda okolo nás

Vo štvrtok 6. júna sa v mestkom parku v Rimavskej Sobote konala enviromentálna súťaž Príroda okolo nás, ktorú organizovala správa CHKO Cerová Vrchovina. Trojčlenné družstvá si preverili vedomosti s ochrany prírody, drevín, rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa na území Cerovej Vrchoviny. Už tradične sme sa tejto súťaže zúčastnili aj my. Naše mladé družstvo zložené z dvoch žiačok 6. ročníka a jednej ôsmačky nesklamalo a obsadilo pekné siedme miesto. V tejto súťaži ale vôbec nejde o umiestnenie. Všetci zúčastnení žiaci si obohatili svoje vedomosti z evriromentálnej výchovy. Ďakujeme organizátorom aj za pekné ceny, ktoré pripravili pre všetkých súťažiacich.

Zoltán Filipiak