Škola v prírode

 

V termíne od 17. júna 2019 do 21. júna 2019 sa 37 žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Kalinovo zúčastnilo pobytu  v Škole v prírode, konanej v peknom prostredí Penziónu u Mlynárky v Dudinciach, s cieľom upevňovať u žiakov zdravý osobnostný rozvoj, utužiť  svoje zdravie, upevniť hygienické návyky, samostatnosť,  rozvíjať výchovno – vzdelávaciu a osvetovú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu.

V dopoludňajších hodinách prebiehalo vyučovanie. Vo výchovno – vzdelávacom  procese sa kládol dôraz na environmentálnu výchovu, estetické cítenie a vzdelávanie zamerané najmä na trvale využiteľnú energiu, čistú vodu, výchovu k zdravému pobytu v prírode. V utorok 18.06.2019 sme so žiakmi absolvovali výlet do Banskej Štiavnice – do Štôlne Bartolomej. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

Popoludňajšia činnosť žiakov bola realizovaná formou animačného programu s názvom „Záchrana planéty Zem,“ ktorý zabezpečilo päť animátoriek CK Slniečko. V programe sa striedali ekologické a environmentálne témy, dobrodružstvo, šport, tajomstvo, jednotlivé aktivity boli zamerané na rozvoj  kreativity, spolupráce a komunikácie, odvahy, vytrvalosti ale i poriadkumilovnosti. Žiaci si prostredníctvom rôznych športových hier,  súťaží v prírode, ale i vedomostných hier upevnili vzťahy v kolektíve rovesníkov, rozvíjali prosociálne cítenie, svoju šikovnosť, talent a tvorivosť.

Mgr. E. Tomišová