V dňoch 5. a 6. apríla 2019 prebehol zápis žiakov do našej školy

Na zápis do 1. ročníka ZŠ prišlo 22 detí. Pracovali s pracovným listom, kde vypracovávali primerané cvičenia a kreslili postavu. Formou rozhovoru, manipuláciou s pomôckami a prezeraním knihy a obrázkov odpovedali na otázky a preukazovali svoje vedomosti a zručnosti. Samostatne zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Za odvahu, šikovnosť a múdrosť  preukázanú na zápise dostali od p. u. Mgr. Demjanovičovej Pamätný list  a darček, ktorý zhotovili žiaci školského klubu našej školy.

Pozrite si fotky zo zápisu:

1

Obrázok 1 z 34