články

Škola v prírode

Posledný májový týždeň, 27.05.2024 – 31.05.2024, sa 33 žiakov tretieho a štvrtého ročníka zúčastnilo pobytu  v Škole v prírode, konanej v novozrekonštruovanom Rekreačnom zariadení Orlík, v blízkosti mesta Nová Baňa. Je situované priamo v lesoch Pohronského Inovca, obklopené krásnou a čistou prírodou. Cieľom Školy v prírode bolo pokračovanie …

Sládkovičova Radvaň

Dňa 30. apríla sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnila 65. Krajská postupová prehliadka v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň 2024. Našu ZŠ úspešne reprezentovali Daniel Grom a Ninka Malčeková (obidvaja z 9. A), víťazi regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Odborná porota ocenila pokračovanie …