články

Výsledky školského a okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Sériu predmetových olympiád sme v školskom roku 2023/2024 zahájili dňa 17. októbra, kedy bolo zrealizované školské kolo olympiády zo SJL.   Cieľom tejto súťaže je upevňovať a rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom jazyku, zároveň zvýšiť ich záujem o štúdium materinského jazyka a literatúry. Úspešnými pokračovanie …

OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom Základnej školy v Kalinove, že potvrdiť tlačivá na preukážky na ďalší školský rok, bude možné nasledovne: 24.júla – 31.júla 2023 1.augusta – 4.augusta 2023 30.augusta – 31.augusta 2023 v čase od 7,00 – 14,00 hod.

HASIČI

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Lučenca  sa štvrtáci stretli s p. Gordošovou v II. polroku celkom  trikrát. Na prvom stretnutí sa dozvedeli, čo to požiar je  a oboznámili sa s ochrannými pomôckami požiarnikov, ktoré si všetci vyskúšali. Pri druhom stretnutí rozoberali zásahovú činnosť pokračovanie …

Výlet žiakov 1.A, 1.B a 2.A triedy v Banskej Bystrici

V utorok 27.júna 2023 sme odchádzali skoro ráno na dlhoočakávaný školský výlet. Ujo šofér Janko Mičoda nás bezpečne odviezol až pred Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, aby sme si o 9:00 hod. pozreli   pôvodnú hru napísanú  pre toto divadlo poľskou autorkou Martou pokračovanie …