Ďalší úspech strelcov z Kalinova

Posledná strelecká súťaž v končiacom sa školskom roku priniesla výrazný úspech žiakov ZŠ s MŠ Kalinovo. V stredu 25. mája sa zúčastnili krajskej súťaže Ceny riaditeľky ZŠ Sliač. Najhodnotnejší výkon dosiahla v kategórii starších žiačok Daniela Demeová, ktorá výkonom 287 bodov skončila na prvom mieste, Anna Mária Kurišová dosiahla výkon 270 bodov a obsadila 6. miesto. Mladším žiačkam opäť dominovala s výkonom 276 bodov Lenka Lörinčíková, tretie miesto si 264 bodmi vystrieľala Miroslava Ľalíková. Medzi mladšími žiakmi skončil na štvrtom mieste s 270 bodmi  Matej Malček a 251 bodov stačilo Adamovi Melicherčíkovi na trináste miesto. Družstvo mladších žiakov v zložení Lörinčíková, Ľalíková, Malček zvíťazilo v kategórii mladších žiakov výkonom 810 bodov. Prvýkrát sa zúčastnila streleckej súťaže naša najmladšia strelkyňa – Anna Kristína Kurišová, ktorá  súťažila v kategórii „s oporou“ a bola odmenená medailou a diplomom.

Naši žiaci  sa zúčastnili aj Celoslovenskej On line streleckej ligy, v ktorej dosiahli výborné výsledky. Medailou a diplomom boli ocenené Daniela Demeová za prvé miesto, Anna Mária Kurišová za druhé miesto a Lenka Lorinčíková za tretie miesto. Na 6. mieste skončila Ľalíková, 13. bol  Malček, 32. Melicherčík a 36. Hanuska.

All-focus
All-focus
All-focus