DEŇ NARCISOV 2023

Liga proti rakovine každoročne organizuje verejnoprospešnú zbierku s názvom Deň narcisov. Jej termín je pohyblivý, tento rok sa konala 20.apríla. Do zbierky sa už niekoľko rokov za sebou zapojila aj naša škola pod dohľadom p.učiteľky Jackuliakovej. Ako dobrovoľníčky sme sa tento rok prihlásili my – žiačky deviateho ročníka.

Pani učiteľka nás oboznámila s našimi povinnosťami, vysvetlila, pre aký účel sa zbierka koná. Vyzbrojila nás tričkami, aby sme boli jasne označené. A samozrejme, nemohol chýbať symbol zbierky – žltý narcis. Mali sme narcisy živé aj látkové.

Začali sme v oboch budovách školy. Prešli sme celé Kalinovo – jedna skupinka navštívila jedáleň, obchod, Betániu; druhá zas smer pošta, druhý obchod a Žiaromat. Väčšinou sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, bohužiaľ, aj nás odmietli.

Teší nás, že sme svojou troškou mohli pomôcť boju proti rakovine. Vyzbierali sme 325,25€, a to aj vďaka Vám milí žiaci, učitelia, ostatní zamestnanci školy aj občania obce.

Natália Mičodová, Viktória Kušpálová, Zoja Kružliaková, Lenka, Marcíková, Patrícia Lörinčíková