Deň učiteľov

„Je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou“ (J. A. Komenský)

            Všetci pedagógovia sa snažia spoločne zapaľovať pochodeň múdrosti svojich žiakov, vychovávajú a vzdelávajú celou svojou osobnosťou. Na Deň učiteľov sa prišli všetkým, aj bývalým učiteľom našej školy poďakovať  za ich zodpovednú a namáhavú prácu žiaci a sympatizanti ZŠ s MŠ Kalinovo.  V gratulácii pridali kytičku z piesní, tancov, básničky a slov – ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktorá  im príjemne spríjemnila každodenný život. Všetkým pracovníkom školstva vzdali úctu za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas venovaný  deťom.

J.Fáberová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obrázok 1 z 27