Deň Zeme v našej škole

22. apríla je v kalendári zapísaný ako deň Zeme. Aj v našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Celý mesiac sme plnili výzvu v projekte Zatoč s odpadom, ktorá bola zameraná na nahradenie jednorázových hygienických papierových vreckoviek vreckovkami látkovými, ktoré sa dajú používať opakovane a tak znižujú množstvo odpadu. So žiakmi ôsmeho ročníka sme vyzbierali v obci viac ako päť vriec rôzneho odpadu v našom parku v časti Gejzovka, ako aj cestou k prameňu „hrabovskej šťavice.“ Priamo pri studničkách tejto prírodnej minerálnej vody sme osadili tabuľku s nápisom : Zdroj pitnej vody, nenechávajte tu žiadne odpadky a osadili sme tu stojan na odpadky pre ľudí, ktorí sem odpad predsa len donesú. Stojan na vrece je vyrobený z pokazenej školskej stoličky. Vyzbieraný odpad odviezli pracovníci obecného úradu do veľkoobjemových kontajnerov.