Exkurzia do chemického laboratória

Kedže naša škola nemá chemické laboratórium,boli sme so žiakmi 7. ročníka na exkurzii v Žiaromate a.s. v Kalinove. Pracovné stoly a vybavenie laboratória síce nie je najnovšie, ale žiaci mohli vidieť vybavenie ako napríklad digestórium, zariadenie na výrobu destilovanej vody, či laboratórne váhy vážiace s presnosťou na tisícinu gramu. Ďalej si mohli pozrieť laboratórne  pomôcky, ktoré v našom kabinete chémie nemáme. Počas exkurzie mohli žiaci vidieť aj prácu s biretou, pipetou alebo inými pomôckami. Ďakujem vedenie Žiaromatu a.s. za túto exkurziu.

Ing. Zoltán Filipiak