Geografická exkurzia v Planetáriu v Žiari nad Hronom

V utorok, 9. októbra 2018 sa  žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom pod vedením vedúceho exkurzie p. uč. Gálika a p. uč. Demjanovičovej. 

PLANETÁRIUM

Exkurzia pozostávala z programu vo hviezdnej sále – planetáriu, ktorá je momentálne najmodernejšia na Slovensku. Po premietaní videofilmu nasledovala prednáška odbornej pracovníčky. 

Vo  filme sme sa dozvedeli o Slnku a jeho význame pre život na Zemi, vysvetlili si vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime, vznik vesmíru. Nechýbala ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť tvorila potom ešte malá prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy.

 V druhej časti sa program podrobnejšie venoval Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu.

UFO SÁLA
Druhá časť nášho programu prebiehala asi 40 minútovým pobytom v UFO sále. Tu lektorka žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch vysvetlila detaily programu z planetária s dôrazom na vznik, vývoj a rozdelenie telies v slnečnej sústave, striedania dňa a noci, fázy mesiaca.

Exkurzia sa vydarila a spestrili sme si ju aj krátkou návštevou nákupného centra Európy vo Zvolene.

Mgr. Zuzana Demjanovičová