Fullova ruža

Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlásila 16. ročník celoslovenského projektu Fullova ruža 2019

Téma: Zem vysiela SOS

Do Celoslovenského teleprojektu v počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá z celého Slovenska sa v dňoch od 1.2. 2019 – 31.3.2019 zapojili aj žiaci našej školy.

Čestné uznanie od detskej poroty získala Sabínka Uhrinová z 1.A triedy.