Koncert ZUŠ Poltár alebo o smutnej princeznej Filoménke

Kde bolo, tam bolo, bola jedna dedinka Kalinovo a do nej prišla smutná princezná Filoménka. Smutná bola preto, že zlý černokňažník vymyslel takú kliatbu, že zmizla všetka hudba. Ale nemusíte sa báť, Filoménka si na pomoc pozvala deti z MŠ Kalinovo a prvákov zo ZŠ Kalinovo a tie už vedeli, čo robiť. Ťažké černokňažníkove hádanky vyriešili veľmi rýchlo a postupne odkliali všetky hudobné nástroje. Zakaždým, keď správne uhádli hádanku o hudobnom nástroji, si mohli vypočuť aj tóny tohto nástroja, pretože ich starší spolužiaci, ktorí chodia do ZUŠ Poltár – elokovaná trieda Kalinovo, im na každom hudobnom nástroji zahrali skladbu. A tak sa stalo, že v jednej z tried školy mohli žiaci počuť klavír, flautu, spev, keyboard a dokonca aj gitaru. A to nie je všetko, od radosti, že uhádli hádanky a odkliali všetky hudobné nástroje, sa naučili spolu s p. učiteľkou D. Vývlekovou aj spievať pieseň. A išlo im to výborne.

Koncert sa podaril a my dúfame, že viacerí šikovní žiaci, ktorí teraz len počúvali, budú o pár rokov vystupovať na takomto koncerte ZUŠ. Veď bez hudby, by náš život nebol taký veselý.