Nádej Vianoc

Túla sa Slnko po bielom kraji,

na strechu kreslí zlaté čiary.

Čo sa to, deti, v povetrí tají?

Nôtička tichá, odkiaľsi, vari?

 

Veršami Eleny Čepčekovej  a otázkou, koľko dní ostáva do Vianoc privítali naši siedmaci svojich učiteľov, rodičov, spolužiakov na vianočnej besiedke v posledný vyučovací deň  pred odchodom na prázdniny.

Aby sme si  dlhú chvíľu čakania na sviatky spríjemnili, pripravili si jednotlivé triedne kolektívy spolu s vyučujúcimi a žiaci navštevujúci ZUŠ zaujímavý program, ktorý pozostával z hry na hudobných nástrojoch, z vianočných kolied, scénok, básničiek. Účinkujúci (takmer všetci žiaci) sa prezentovali svojím neuveriteľným talentom a umeleckým nadaním.

Na vianočné prázdniny sme odchádzali po príhovore pána riaditeľa. Ten zaželal všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Žiaci 8.A triedy