Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok

V piatok 06.decembra 2019 ZŠ s MŠ Kalinovo bolo organizátorom OK v basketbale žiakov a žiačok. Zároveň tento turnaj bol aj Mikulášskym basketbalovým turnajom.

   Výborne si počínali domáci žiaci aj žiačky, keď vo svojich kategóriách zvíťazili a tým si zabezpečili postup na regionálne kolá. Výsledky turnaja boli zhodné v oboch kategóriách:

  1. ZŠ s MŠ Kalinovo
  2. ZŠ Slobody Poltár
  3. ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou.

Družstvá boli na záver ocenené diplomami a pohármi.  Objektívne a s prehľadom rozhodoval p.Tóth z Lučenca.