Vianočná akadémia

Posledný školský deň v kalendárnom roku 2019 si žiaci našej školy spríjemnili tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc.  20.decembra 2019 v priestoroch školského vestibulu  pripravili pre spolužiakov, pedagógov a priateľov školy Vianočnú akadémiu . V jej úvode prítomných privítal riaditeľ ZŠ s MŠ – Mgr. Vladimír Melo. Počas vystúpení sme mohli vidieť žiakov, ktorí navštevujú  ĽŠU – hudobný, spevácky a tanečný odbor, dramatický  krúžok a žiakov jednotlivých ročníkov. Atmosféra celého podujatia bola veľmi príjemná a všetkých už navodila k vianočným  sviatkom. Koledy, tance, básničky, aj krátke divadielka v podaní žiakov našej školy. Toľko talentov! Deti program nacvičovali s veľkou zodpovednosťou, pracovali na sebe a pani učiteľky ZŠ a ĽŠU venovali príprave veľa času. A bolo to naozaj vidieť.Všetci prítomní  boli spokojní, v celej škole bolo cítiť dobrú náladu, ktorú dopĺňal mohutný potlesk a úsmevy spokojného publika. V závere pán riaditeľ poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný priebeh akadémie a poprial prítomným krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020.