LYŽIARSKY KURZ Ždiar – Strednica 07.01. – 11 01. 2020

V dňoch 07.01. – 11.01.2020 sme zorganizovali lyžiarsky kurz pre žiakov 4. – 9. Ročníka. Z celkového počtu sa na dotáciu zúčastnilo 18 žiakov, všetci zo 7.ročníka . Na  doplnenie počtu  sme vybrali 20 žiakov, ktorých rodičia boli ochotní uhradiť finančné náklady spojené s vykonaním LK.

Samotný kurz sme realizovali v lyžiarskom stredisku Ždiar – Strednica za  výborných snehových ( prírodný sneh ) aj klimatických  podmienok . Výcviku sa zúčastnilo 38 žiakov v piatich výcvikových dňoch. Žiaci boli ešte doma poučení o pravidlách BOZP počas výcviku, o Bielom kódexe, jazde na vleku a domáceho poriadku v penzióne Jánošík. Prvý deň sme rozdelili žiakov podľa výkonnosti do 3. družstiev. Delenie bolo vykonané na základe výkonnosti :  lyžiari boli rozdelení do 1.a 2.družstva, 11 nelyžiarov  do  3. družstva. Denný režim na svahu sme mali rozdelený, s dvomi polhodinovými prestávkami. Lyžovali sme v troch blokoch

Výcvik prebiehal podľa stanoveného programu. Od elementárnych prvkov metodického radu : informatívne sme prebrali :nosenie lyží, pripínanie, chôdza, obraty, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, šikmo svahom. Potom nasledoval zjazd v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate,   sprievodné , doplnkové cvičenia.  V ďalšej fáze výcviku sme sa venovali carvingovému  lyžovaniu. Prenášanie hmotnosti, stavanie lyží na hrany, oblúky ku svahu, od svahu, nadväzovanie oblúkov. V ľahšom teréne , v náročnom teréne, pri menšej i väčšej rýchlosti. Žiaci výcvik zvládli výborne a výrazne sa zdokonalili v technike lyžovania

 Tretie družstvo prezentované 11 nelyžiarmi  zvládlo základné pravidlá zopnutia lyží, nosenia lyží či zapínanie lyžiarskych topánok a samotných lyží. Potom nasledoval nácvik ovládania lyží na rovine, ako samotné státie na lyžiach, chôdza a obraty na rovine. Po týchto cvičeniach žiaci nacvičovali  pomalé lyžovanie a jazdu na vlekoch. Tretí a štvrtý deň výcviku si postupne rozvíjali lyžiarske schopnosti . Po zvládnutí jazdy v pluhu sme nacvičovali pluhové oblúky, brzdenie v pluhu a bočným prívratom.

    Okrem lyžovania sme pre žiakov vo voľnom čase zabezpečili prednášku s členom horskej služby p.Milanom Tomaškovičom, pozeranie filmu, spoločenské hry a diskotéky.

    Žiaci počas aj mimo výcviku boli disciplinovaní, nedošlo ani k vážnym zraneniam.

Počasie bolo premenlivé zažili sme výborné počasie, ale aj dážď, poľadovicu a silný vietor.

  Zo Ždiaru sme odchádzali spokojní, výborne vylyžovaní a mierne unavení.