Karneval

Tradične každý rok vo fašiangovom  období sa naša školská chodba mení na magické miesto plné víl, čarodejníkov, rôznych príšer, rozprávkových a filmových  postavičiek, zvieratiek a super hrdinov. 

Medzi najobľúbenejšie akcie v našej škole patrí  tradične aj karneval, ktorý sa konal 31. januára 2020. Deti sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali,  akú masku si opäť pripravia. Nebolo tomu ináč ani tento rok. O zábavu a organizáciu sa postarali p. riaditeľ,  rodičia pod vedením RŠ, pedagogický zbor a o náladu sa postaral disjoker Miško Urban. Po úvodnej promenáde a predstavení masiek boli najkrajšie masky odmenené vecnými cenami a všetky ostatné masky dostali malú odmenu a občerstvenie v triede.

Ďakujeme všetkým rodičov za ich ochotu a tvorivosť pri vymýšľaní a zhotovovaní masiek. Tento rok sme mali dokonca aj transformera, ktorý sa dokázal poskladať do úžasného autíčka.

Radosť, smiech a dobrá nálada však boli najväčším víťazstvom pre všetkých.

.