OZNAM O PREBERANÍ AG TESTOV

Oznamujeme rodičom, že ďalšiu sadu AG testov (5 ks) na domáce testovanie s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať dňa 25.10.2021 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod. na sekretariáte školy.