Oznam pre rodičov k otvoreniu prevádzky ZŠ s MŠ Kalinovo.

Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6.2020 pre deti materských škôl a žiakov ročníkov 1.-5. ZŠ. Na základe Usmernenia zriaďovateľa Obce Kalinovo o otvorení prevádzky ZŠ s MŠ Kalinovo sa dňom 1.júna 2020  pre deti MŠ a žiakov ročníkov 1.-5. ZŠ začína výchovno- vzdelávacia činnosť ZŠ s MŠ Kalinovo. Táto činnosť je založená na báze dobrovoľnosti. Záujem o výchovu a vzdelávanie nahlásia rodičia svojim triednym učiteľom v MŠ a ZŠ. V prevádzke bude ŠKD pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ. Žiaci 6.-9. ročníkov sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

   Vzdelávací proces bude prebiehať pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných, organizačných a hygienicko-epidemiologických požiadaviek

Bližšie informácie a pokyny k otvoreniu prevádzky ZŠ s MŠ budú zverejnené na web stránke školy.