Plavecký výcvik

V dňoch 4. až 8. novembra 2019 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni vo Veľkom Krtíši. Dopravu nám zabezpečoval autobusom súkromný autodopravca pán Jackuliak. Žiaci boli na základe svojich plaveckých schopností rozdelení do štyroch skupín, v ktorých pracovali pod vedením svojich učiteľov. Vedúcim prvej skupiny plavcov bol p. u. Gálik, druhej skupiny p. u. Paučová, tretej skupiny p. u. Halásová a štvrtú skupinu viedol p. r. Melo. Plavecký výcvik prebiehal v 25 m bazéne, ktorý sme mali celý k dispozícii a v malom detskom bazéne, ktorý v pondelok využila štvrtá skupina neplavcov.

Žiaci boli dostatočne poučení o bezpečnom správaní sa v priestoroch plavárne a môžeme konštatovať, že sa nestala žiadna výnimočná situácia a všetci žiaci boli disciplinovaní a pracovitý. Každý deň sme odučili tri štyridsaťpäť minútové hodiny, po ktorých nasledovala pätnásť minútová prestávka. Sústredili sme sa v nich na hry zamerané na oboznámenie sa s vodou, splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode a všetky plavecké spôsoby. Každý žiak bol odmenený plaveckým diplomom.