Originálne projekty z Fyziky

Aj tento školský rok mali žiaci siedmeho ročníka vo fyzike projekt, v ktorom mali zhotoviť model vlhkomeru alebo barometra. Na výrobu týchto meracích zariadení použili žiaci telesá z rôznych materiálov, ktoré našli doma. Žiaci k tomuto projektu pristúpili veľmi zodpovedne a na vyučovacej hodine prezentovali svoje výrobky, ktoré boli naozaj veľmi pekné a originálne.