Rodičovské združenie v 9. ročníku

V utorok 10.12. sa uskutoční rodičovské združenie v deviatom ročníku s kariérovým poradcom. Na RZ boli pozvaní aj zástupcovia stredných škôl z Lučenca. RZ sa bude konať v 9.A triede od 17:00 hod.