Mikuláš v našej škole

 Žiaci v škole Mikuláša s radosťou očakávali a prichystali si pre neho pekné pesničky a básničky.  Nedočkaví boli hlavne tí na prvom stupni. Všetci sa tešili na darčeky, cukríky i drobnosti . Mikuláš rozdával sladkosti žiakom 1. stupňa tradične v triedach a žiakom 2. stupňa pri vianočnom stromčeku vo vestibule. Sprevádzal ho  anjelik.