Plenárne rodičovské združenie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove  a  Predsedkyňa rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinovo pozývajú  rodičov  žiakov školy na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo vestibule základnej školy dňa 1.októbra 2018 o 17:00 hod. Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.