Exkurzia do lesníckeho skanzenu

V stredu 12.septembra sme so žiakmi piateho a šiesteho ročníka absolvovali exkurziu do lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Exkurzia bola zameraná na poznávanie lesa, práce v lese ako aj na správanie sa v prírode. Exkurziu sme začali v Čiernom Balogu, kde sme nasadli na Čiernohorskú železničku a odviezli sme sa v dobových vagónoch do skanzenu. Trasou sme si prezreli niektoré časti skanzenu ako napr. ohradu s Danielmi Škvrnitými alebo miniatúry slovenskej dediny. Potom sme sa vydali na dvojhodinovú prechádzku náučným chodníkom. V krásnom slnečnom počasí sme sa prešli lesom plnom informačných tabúľ a exponátov, ktoré nám priblížili život v lese. Po prechádzke sme ešte minuli peniažky na nákup suvenírov alebo malého občerstvenia a vrátili sme sa domov plní informácií a zážitkov.

Ing. Z. Filipiak