Prázdniny sú tu!

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, vážení rodičia, milí žiaci,

prajeme Vám krásne a slnečné prázdniny,  príjemný oddych, peknú dovolenku,  nezabudnuteľné zážitky a načerpanie nových síl.

PaedDr. Jarmila Jackuliaková