Rodičovské združenie v 9. ročníku

Dňa 15. januára 2019 sa o 17:00 hod. uskutoční triednické rodičovské združenie v  9. ročníku. Na RZ bude  výchovný poradca informovať rodičov o pravidlách prijímacieho pokračovania pre žiakov 9. ročníka. Na RZ vystúpia aj zástupcovia niektorých stredných škôl  z Lučenca. RZ sa bude konať v triede 9.A.

výchovný poradca: Ing. Zoltán Filipiak