Fašiangový karneval

Skončili sme I. polrok školského roka 2018/2019 a obdobie fašiangových zábav, plesov a karnevalov sme si aj my spestrili fašiangovým karnevalom.

Konal sa 31. januára 2019 v priestoroch našej školy.

Pekne vyzdobená školská chodba na  prízemí (vďaka patrí najmä p. Janke Borošovej) bola zaplnená nápaditými maskami, rozprávkovými a filmovými postavičkami, zvieratkami, super hrdinami atď. a ich rozžiarenými tvárami.

O zábavu a organizáciu sa postarali p. riaditeľ,  rodičia pod vedením RŠ, pedagogický zbor a nepochybne disjoker MiškoUrban.  Zábava bola vynikajúca, najprv sa masky postupne predstavili, predviedli sa prechádzkou po chodbe, snažili sa zaujať originálnosťou a farebnosťou. Veseliace deti promenádu nakoniec ukončili tancom. Pri vyhodnotení dostali najkrajšie masky ceny poroty, všetky masky ceny, ktorými sa občerstvili. Ďakujeme organizátorom a tiež všetkým rodičom, ktorí využili svoju tvorivosť a vynaliezavosť pri tvorbe masiek, že prispeli k dobrej nálade a radosti všetkých detí.

Karneval mal veľký úspech a deti sa už teraz tešia na budúci rok a my na ich nové masky. Dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte,  pozrite si aj vy naše zábery z tohto podujatia:

J.Fáberová