ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo v súlade s § 150a  ods.15 písm c)  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov  rozhodol o prerušení prevádzky Materskej školy Kalinovo  na dni 15.12.2022 a 16.12.2022. Prevádzka materskej školy bude obnovená v pondelok 19.12.2022.