ROZHODNUTIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov 

rozhodol

o udelení riaditeľského voľna z dôvodov vysokého počtu chorých žiakov a chrípkovej epidémie v škole na dni

14.12.2022 – 16.12.2022

pre žiakov a učiteľov školy.

Riadne vyučovanie sa opäť začne v pondelok 19.12.2022.

                                                                 Mgr. Vladimír Melo        

                                                               riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo