rozvrh pre triedu 8.A

odkazy na ďalšie triedy:  1.A   2.A   3.A   4.A   5.A   5.B   6.A   7.A   8.A   9.A

1
07:30-08:15
2
08:20-09:05
3
09:25-10:10
4
10:15-11:00
5
11:10-11:55
6
12:00-12:45
7
13:15-14:00
8
14:05-14:50
9
15:00-15:45
Po
SJL
MAT
INF
sk1poč2
INF
sk2poč1
OBN
NEJ
sk1
ANJ
sk29.A
TSV
chtel.
TSV
dtel.
Ut
MAT
GEG
SJL
FYZ
ANJ
sk1poč2
NEJ
sk2
CHE
St
ANJ
sk1poč1
ANJ
sk2poč2
MAT
SJL
BIO
TSV
chtel.
TSV
dtel.
THD
sk1
THD
sk29.A
Št
MAT
DEJ
SJL
VYV
HUV
ANJ
sk1poč1
NEJ
sk2
NBV
nb-e4.A
Pi
SJL
MAT
FYZ
CHE
NEJ
sk1
ANJ
sk2poč2
ETV
et
NBV
nb-kjaz.