rozvrh pre triedu 9.A

odkazy na ďalšie triedy:  1.A   2.A   3.A   4.A   5.A   5.B   6.A   7.A   8.A   9.A

1
07:30-08:15
2
08:20-09:05
3
09:25-10:10
4
10:15-11:00
5
11:10-11:55
6
12:00-12:45
7
13:15-14:00
8
14:05-14:50
9
15:00-15:45
Po
MAT
SJL
DEJ
ANJ
sk1jaz.
NEJ
sk2
TSV
chtel.
TSV
dtel.
ETV
et
Ut
SJL
BIO
FYZ
MAT
OBN
VYV
St
MAT
SJL
NEJ
sk1jaz.
ANJ
sk2
TSV
chtel.
TSV
dtel.
VIP
poč1
ANJ
sk1jaz.
NEJ
sk2jaz.
Št
CHE
MAT
GEG
SJL
ANJ
sk1jaz.
ANJ
sk2
THD
sk1
THD
sk2diel.
NBV
nb-e4.A
Pi
NEJ
sk1
ANJ
sk2poč1
MAT
SJL
DEJ
DEJ
BIO
NBV
nb-k