Slávnostné otvorenie šk.r. 2022/2023

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove pozýva žiakov, rodičov a priateľov materskej a základnej školy na slávnostné otvorenie školské roka 2022/2023.

    Slávnostné otvorenie v základnej škole sa uskutoční 5. septembra 2022 ( v pondelok ) o 08.00 hod. pred budovou č.1 ZŠ, v materskej škole 5.septembra 2022 o 8.00 v jej priestoroch.

 Pri príchode do školy bude potrebné Prehlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy , prípadne bude k dispozícii na sekretariáte školy.