Plenárne rodičovské združenie – oznam

 Predsedkyňa Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v Kalinove a riaditeľ školy pozývajú rodičov žiakov školy na plenárne rodičovské združenie ktoré sa bude konať dňa

26. 9. 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. vo vestibule novej školy.

Programom :

  1. Otvorenie plenárneho RZ,
  2. Správa o činnosti OZ Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ za šk.rok 2021/2022,
  3. Správa o hospodárení OZ  za rok 2021/2022,
  4. Schválenie členského príspevku a príspevku pre školu,
  5. Voľba revíznej komisie,
  6. Príhovor riaditeľa školy,
  7. Diskusia,
  8. Uznesenie a záver.

Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia informatívne triedne RZ.