Zber starých mobilov

Aj tento školský rok v mesiacoch september a október je naša škola zapojená do zberu starých mobilov. Žiaci môžu nosiť staré mobilné telefóny vyučujúcim do tried. Pred odovzdaním mobilného telefónu treba vybrať batériu, ak je to možné. Zberom starých mobilov získava škola body do projektu Recyklohry. https://youtu.be/NGjH7maB65M