Vianočný basketbalový mix turnaj

Je tradíciou na našej škole organizovať Vianočný basketbalový turnaj. V minulosti sme ho organizovali v rámci okresu, dnes školský, pre našich žiakov 7. až 9. ročníka. Videli sme zaujímavé zápasy, niekedy dominovalo nadšenie, zápal a bojovnosť, inokedy basketbalový kumšt. Svoju dominanciu potvrdili žiaci 9.roč., druhí boli siedmaci, tretie miesto si vybojovali dievčatá, štvrtí boli chlapci roč. 7.- 9. Na záver boli žiaci odmenení sladkosťami a peknými diplomami.