Výchovný koncert ZUŠ Poltár

31.05.2018 sa žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ a deti MŠ zúčastnili na hudobno – dramatickom predstavení pod názvom „Čarovný  hudobný les a tajomstvo truhlice“. Účinkujúci predstavili žiakom čarovný les, kde sa okrem veľkých tajomstiev nachádzajú mnohé zvieratá – mravce, cvrček, ježko, líška, škovránok, lienky, ako aj rozprávkové víly. Počuli hrať žiakov na klavír, gitaru, husle, zobcovú flautu, akordeón, saxofón. Všetky odohrané skladby  predstavovali zvuky jednotlivých zvieratiek. So Šašom sa naučili rozpoznávať noty a na záver si spolu zaspievali pieseň Abeceda a niektorí si aj zatancovali.