Školský výlet 1.A a 4.A triedy

24.mája 2018 navštívili prváci a štvrtáci Mojín. P. Jaroslav Kanát ukázal štvrtákom rôzne druhy parožia. Žiaci rozlišovali parožie jeleňa, daniela, srnca,…Oboznámili sa s rôznymi druhmi vajíčok- pozreli si ich bohatú zbierku rôznych druhov vtáctva, dokonca videli aj niekoľkodňové malé vtáčiky . Mnohým sa páčila prehliadka dravcov a streľba z luku na cieľ.

Prváci sa prešli s p. Silviou Kanátovou „rozprávkovou lúkou“, kde si precvičili rýchlosť, presnosť a šikovnosť.

Po všetkých aktivitách sme si spoločne oddýchli pri sokoliarskom predstavení, kde sokoliari predviedli schopnosti letu dravých vtákov. Deti pohladkali výra skalného, aby zistili, aké má jemné perie. Najviac sa im páčili letové schopnosti najrýchlejšieho sokola sťahovavého, ktorý dosahuje rýchlosť 360km/hod.