Aktivity na jún

  • 1. júna, počas dňa osláv MDD, animačný program pre žiakov našej školy zrealizujú  animátori zo spoločnosti STAGEMAN. Tešíme sa na ich aktivity.
  • školské výlety
  • slávnostné ukončenie školského roka