Zber papiera

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje rodičom, priateľom školy a občanom Kalinova, že v dňoch 23.05.-25.05.2018 škola organizuje zber papiera.

Do zberu možno priniesť noviny, kartóny a ostatný papier. Kontajner na papier bude pristavený dňa 23.05.2018 v raňajších hodinách.

Veríme, že sa zapojíte do zberu a prispejete k úspešnému priebehu zberu.