VYUČOVANIE od 08.marca 2021

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 číslo :2021/10079:2-A1810 v nadväznosti na Uznesenie vlády č. 123 z 28.februára 2021, podľa COVID AUTOMATU vydaného  Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý je platný od 08.februára 2021, bude okres Poltár od 08.marca 2021 opäť zaradený  v III. stupni varovania. Na uvedený stupeň varovania pre predškolské a školské zariadenia je naviazané nasledovné opatrenie:

materské školy, základné školy 1.stupeň prebieha výučba prezenčne, kým sa nezhorší epidemiologická situácia.

 V súlade s uznesením vlády SR č.123 a rozhodnutím ministra školstva  od 08.marca 2021 budú do materskej školy a základnej školy 1.stupňa prijímané prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 Pre účasť detí na vyučovaní je potrebný negatívny antigénový test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, ktorý bude overovaný prostredníctvom čestného vyhlásenia ( Príloha 11.c manuálu „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 08.marcu 2021 ).

 Na základe zriadeného MOM pri ZŠ s MŠ v Kalinove môžeme testovať zamestnancov školy, jedného zákonného zástupcu detí a žiakov školy a žiakov zo SZP 2.stupňa vyučujúcich sa v skupine 1+5.

Antigénové testovanie sa uskutoční 07.marca 2021 (nedeľa) v budove č.1 ZŠ s MŠ v Kalinove v čase od 08:00 do 12:00 hod.

V Kalinove:  04.03.2021

                                                                                Mgr.Vladimír Melo

                                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo