OZNAM – výkon zodpovednej osoby

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v Základnej škole s materskou školou Kalinovo zabezpečuje firma EuroTRADINGs.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese
zo@eurotrading.sk.
Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu :
www.eurotrading.sk/zo