NOVÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA A ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU OD 15. MARCA 2021

Od pondelka 15.03.2021 je okres Poltár  opäť v III. pásme ohrozenia. Prevádzka materskej  školy a vzdelávanie žiakov 1.stupňa základnej školy pokračuje prezenčne.

Podmienkou vstupu detí  do materskej školy a žiakov do školy je čestné prehlásenie aspoň jedného z rodičov, že absolvoval test s negatívnym výsledkom, výsledok testu nemusia pripojiť k čestnému prehláseniu, len k nahliadnutiu.

Antigénové testovanie jedného zákonného zástupcu, zamestnancov školy a žiakov zo SZP bude škola organizovať dňa 13.marca 2021 ( sobota )  v čase od 08:00 do 11: 00 hod.

Od 08.marca 2021 sú účinné tri nové vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré upravujú používanie ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest.

POVINNÉ RESPIRÁTORY

Od 8. marca 2021 je v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

Od 15. marca 2021 bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti).

Výnimky z povinnosti prekrytia nosa majú :

       deti do 6 rokov veku – pre deti vo veku od 3 do 6 rokov platí  dôrazné odporúčanie, aby mali v interiéri, exteriéri mimo intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty

KOMU STAČÍ RÚŠKO NAMIESTO RESPIRÁTORA

  • žiaci prvého stupňa základných škôl.

Žiaci druhého stupňa zo SZP musia mať pri vyučovaní RESPIRÁTOR.

V Kalinove : 10.03.2021

Mgr.Vladimír Melo

                                                                  riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo