VYUČOVANIE od 01. marca 2021.

Podľa COVID AUTOMATU vydaného  Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý je platný od 08.februára 2021 bude okres Poltár od 01.marca 2021 zaradený v III. stupni varovania. Na uvedený stupeň varovania pre predškolské a školské zariadenia je naviazané nasledovné opatrenie:

materské školy, základné školy 1. stupeň prebieha výučba prezenčne, kým sa nezhorší epidemiologická situácia.

Na základe týchto skutočností od 01. marca 2021 pokračuje prevádzka materskej školy v obvyklej prevádzke a vyučovanie žiakov 1.stupňa podľa stanoveného rozvrhu. Pre účasť detí na vyučovaní je potrebný negatívny antigénový test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, ktorý bude overovaný prostredníctvom čestného vyhlásenia.

Testovanie zamestnancov školy, zákonných zástupcov a žiakov zo SZP 2.stupňa vyučujúcich sa v skupine 1+5 sa uskutoční 28.februára 2021 (nedeľa) v budove č.1 ZŠ s MŠ Kalinove v čase od 08:00 do 12:00 hod.

V Kalinove: 25.02.2021

                                                                                Mgr.Vladimír Melo

                                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo