Vyučovanie od 08.02.2021

Vážení rodičia, 

na základe vyhlásenia ministra školstva SR  bude  od 8.februára 2021  obnovená pre deti prevádzka materskej školy, tak isto sa vracajú do školy žiaci 1.stupňa – primárneho vzdelávania. Prezenčne sa budú vyučovať žiaci ročníkov 1.- 4.

– Žiaci sa netestujú, podmienkou vstupu detí  do materskej školy a žiakov do školy je čestné prehlásenie aspoň jedného z rodičov, že absolvoval test s negatívnym výsledkom, výsledok testu nemusia pripojiť k čestnému prehláseniu.

–  Rodičia sú povinní prísť s dieťaťom do školy a toto čestné prehlásenie podpísať, prípadne tlačivo si stiahnuť zo stránky školy, bude dostupné aj pri skíningovom testovaní 06.02.2021 pri prezentácii a doručiť do školy. ( Príloha 11a).

– Bez čestného prehlásenia rodiča nebude vstup dieťaťa do školy ani MŠ  povolený. Ak  rodič svoje dieťa do školy nedá, pokračuje v dištančnom spôsobe vzdelávania, ale s obmedzením na písomné zadávanie úloh. Online hodiny nie je možné realizovať, pretože pedagógovia budú vyučovať v škole. V tomto prípade rodičia nemajú nárok na čerpanie pandemickej OČR.

– V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň v štandardnom režime

Žiaci 2.stupeň –  

– dištančné vyučovanie pokračuje do nariadenej zmeny,

– žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vyučovaniu na 2.stupni a žiaci zo SZP sa budú vzdelávať v skupine 5+1 s asistentom učiteľa, vstup do školy im bude umožnený čestným prehlásením rodiča o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom a o bezinfekčnosti  žiaka a jedného rodiča ( Príloha 8.a).

– Výnimky z testovania určené hlavným hygienikom akceptujeme.

Testovanie rodičov, žiakov, zamestnancov aj ostatných obyvateľov obce bude možné absolvovať v Mobilnom odbernom mieste č.1 v budove  Základnej školy dňa 06.02.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod.

V čase zverejnenia tohto oznamu ešte nie je uznesením vlády prijaté rozhodnutie ministra školstva pre návrat detí a žiakov do škôl a nie sú presne stanovené podmienky fungovania COVID AUTOMATU od 08.02.2021. Uznesenie môže priniesť zásadné zmeny a preto žiadame rodičov o pochopenie, pretože sme povinní ich rešpektovať. Budeme Vás o nich okamžite informovať.

V Kalinove : 05.02.2021

                                                                                              Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo