Zmena pri predkladaní čestného vyhlásenia.

Vydaním upraveného rozhodnutia ministra školstva a manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 8.februára 2021 pre obnovenie prevádzky materskej školy a opätovného prezenčného vyučovania žiakov 1.stupňa a žiakov zo SZP je potrebné pri nástupe detí a žiakov do školy predložiť upravené Čestné vyhlásenie rodiča (príloha). Zmena je v doplnení dátumu testovania rodiča a v povinnosti priložiť kópiu testu.

          V prípade technických problémov pri vytláčaní Čestných vyhlásení z web stránok tlačivo bude k dispozícii v MŠ a ZŠ v pondelok ráno pri nástupe detí do školy. Poprípade je možnosť doplniť dátum testovania ( ručne) do tlačiva obdržaného počas sobotňajšieho testovania.

          Ak si nebude vedieť zabezpečiť kópiu testu, bude možnosť si ju urobiť v škole, alebo ju doložiť v utorok.

          Upozorňujeme, že bez Čestného vyhlásenia rodiča nebude možný návrat detí do MŠ a ZŠ.

          Ďakujem za porozumenie.