JARNÉ PRÁZDNINY

V zmysle  rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa jarné prázdniny pre Banskobystrický kraj konajú v dňoch :

od 15.02.2021 do 19.02.2021 

         Pre návrat žiakov 1.stupňa do školy 22.02.2021 v zmysle COVID AUTOMATU a manuálu „Návrat do škôl 2021“  bude opäť potrebné absolvovanie testovanie rodičov a ich čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Skríningové testovanie rodičov detí ZŠ a MŠ, žiakov 2.stupňa zo SZP, zamestnancov materskej a základnej školy plánuje ZŠ s MŠ v Kalinove uskutočniť dňa 20.02.2021 v čase od 08:00 do 16:00 hod. v budove základnej školy.

 Bližšie informácie o testovaní včas oznámime.

V Kalinove : 12.02.2021

                                                                            Mgr.Vladimír Melo

                                                                    riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo